img
1544163620 เข้าชม : 49 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

วันที่ 29  พฤสจิการยน 2561  กศน.ตำบลหนองบัวบาน  นำกระเป๋าหนังสือ ที่รับมอบจากห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองวัวซอ  เพื่อหมุนเวียนสื่อสู่บ้านหนังสือชุมชนตำบลหนองบัวบาน  อำเภอหนองวัวซอ  จังหวัดอุดรธานี