img
1544165822 เข้าชม : 22 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

       วันศุกร์ ที่ 16 พฤศจิกายน  2561     นางสาวศศิธร  พรหนุน  บรรณารักษ์อัตราจ้างห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองวัวซอ   ร่วมโครงการปฐมนิเทศ แนะแนว และตรวจสุขภาพ นักศึกษา ภาคเรียนที่  2/2561  กศน.อำเภอหนองวัวซอ   และ กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ แนะนำการใช้ห้องสมุด  พร้อมทั้งรับสมัครสมาชิกห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองวัวซอ จากนักศึกษาใหม่  ณ  หอประชุมอำเภอหนองวัวซอ  อำเภอหนองวัวซอ    จังหวัดอุดรธานี