img
1544166360 เข้าชม : 41 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

นางอภิญญา ลีบ่อน้อย ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอหนองวัวซอ และ คณะบุคลากร กศน.เข้าแถวเคารพธงชาติในทุกวันจันทร์ ณ สนามหน้า กศน.อำเภอหนองวัวซอ ตำบลโนนหวาย อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี